Angst behandling

Lær at slippe angsten

SE VIDEO: Psykoterapeut Ole Conrad Kondrup – 25 års erfaring med behandling af angst.

Effektiv behandling – der virker!

Oplever du hjertebanken, svedeture, åndenød eller svimmelhed?

Eller følelsen af indre uro og spændinger i kroppen?

Måske tankemylder – eller i det hele taget har svært ved at beskrive hvordan du har det?

Symptomerne på angst er mange – og fælles for dem alle er, at de hæmmer dig i din hverdag.

Søger du en angst behandling – der skaber forandring?

Forstå: Hvorfor din angst kommer

Forskning: Nyeste anerkendte viden

Behandling: Lær at tøjle hjernens “alarmsystem”

Resultat: Få trivsel, indre ro og mærk forandringen selv.

Derfor skal du vælge en angst behandling fra angst.dk

Er du klar til en lille tidsmæssig investering i livet – og en forklaring der nok også giver mening for dig?

– Godt, så lad os bruge 5 min. på, at dykke ned i det.

+25 års erfaring! + en lille hemmelighed

Først og fremmest undskyld, at denne forklaring tager ca. 5 min. at læse.

Men angst er et kompleks emne – og vi skal lidt rundt i emnet, før det giver mening, det er i hvert fald vores erfaring.

Denne angst behandling tager nemlig udgangspunkt i kendt forskning, hjernen og vores biologiske mekanismer.

Behandlingen er baseret på +25 års erfaring, ca. 13 timers terapi – kombineret med mentaltræning, øvelser og en solid værktøjskasse.

“Værktøjskassen” har du altid med dig – og du lærer via dine øvelser at slippe angsten.

Det er hemmeligheden, som alligevel ikke er så hemmelig. Men mange spørger os hvad hemmeligheden er – når de mærker angsten langsomt slipper – dag for dag.

Men er du også klar? – Godt, så lad os starte med hvorfor du oplever angst.

Rigtig god læsning – og husk, at hvis du ønsker et liv uden angst – er det første skridt dit, vi tales ved.

Læs: 5 min. tilbage

Hvorfor oplever du angst?

Når du oplever angst – og der egentligt ikke er noget at være bange for – er det fordi dit “alarmsystem” i hjernen, udløses på en fejlagtig baggrund.

Baggrunden for denne “fejlalarm” kan være to ting:

 1. Den første er den traume-baserede angst, hvor dit system – den primitive del af din hjerne – tror, at noget farligt fra tidligere i dit liv, er ved at ske igen.

 2. Den anden årsag er baseret på en aktuel overbelastning. Det kan være i alle dele af dit liv. Dit arbejdsliv, dit familieliv, sygdom, kærlighed, økonomi eller noget udenfor dig selv som fx krig, inflation eller noget helt andet. 

Angst kommer med andre ord, når dit system – dine overbevisninger – misforstår en ellers tryg og almindelig situation som farlig.

Lad os gå lidt i dybden på de to.

1. Traumebaseret angst

Mange tror fejlagtigt, at traumer kun kan være noget forfærdeligt der er sket i vores fortid.

Men det er ikke kun voldsomme ting som kan skabe traumer. Ofte er det mindre hændelser i vores fortid – der driller os i fremtiden.

Du tænker måske: “Jeg har ingen traumer.”

Og måske er det rigtigt, men måske er der alligevel situationer – hvor dit nervesystem misforstår trygge situationer som farlige.

For du oplever angst, ikke?

Sagen er den, at når du tænker tilbage med den viden du har i dag!

Så husker du ikke situationerne som noget farligt – eller måske tænker du, at dét kan da ikke betyde noget som helst (“for det var jo bare…”).

Rationalet skaber du din tænkehjerne og med den viden du har i dag. Og derfor bagatelliserer vi ofte fortidens minder…

Men dit nervesystem husker dem anderledes – fordi da du var i situationen dengang, kunne du ikke håndtere den som i dag.

Hjernen beskytter dig derfor ud fra den “gamle” viden.

Resultatet er: Angst!


Et traume er som at have et åbent sår i nervesystemet

– hvor du hver eneste dag gnider mere salt i såret

Traumet eller det åbne sår – bruger din hjerne, som en erfaring.

En livserfaring for at hjælpe dig. D.v.s. “du oplever angst” – fordi din hjerne loyalt prøver at beskytte dig, når du er i lignende situationer.

Netop derfor er det af afgørende betydning, at du får afmonteret eventuelle traumer – så “såret” i dit nervesystem kan hele.

Eller sagt på en anden måde: Din hjerne får en ny og bedre erfaring at trække på.

Har du prøvet forskellige behandlinger?

Og har de ikke har haft den ønskede effekt?

Så sidder du måske tilbage med en følelse af “at være blevet slået hjem”, eller “tilbage til start” – som vi alle kender fra Ludo eller Matador.

Det er fordi “de forskellige behandlinger” har fungeret som et plaster på såret.

Sår og traumer skal heles og behandles indefra.

Et plaster er bare ikke nok!

2. Overbelastning (stress)

En overbelastning kan ske på flere måder.

Det kan være, at du:

 • Har problemer i dit forhold
 • Har for meget at gøre på arbejdet
 • Har mange bekymringer og stress i din hverdag.

Når du er overbelastet, kan det føre til en følelse af manglende kontrol, og det kan forstærke dine angst symptomer.

Læs: 4 min. tilbage

Angst kan være meget voldsomt

Det er for de fleste en voldsom oplevelse. Heldigvis er der håb – for det er muligt at “rette dit system på plads igen”.

Du vil i løbet af din behandling mod angst, arbejde med alle aspekter af samarbejdet mellem kroppen og hjernen. Det vil sige, at du også kommer omkring søvn, kost, træning og dit åndedræt.

Men inden vi dykker helt ned i behandlingen, skal du du lige forstå – nogle af hjernens fantastiske egenskaber.

Din fantastiske hjerne har 3 vigtige formål

Hjernen er evolutionært udviklet i tre epoker – til 3 helt fantastiske formål.

De 3 hjernehalvdele som skal tale bedre sammen, når du oplever angst.
 1. At sanse (Sansehjernen)
  Du bruger sansehjernen til at de allermest primitive og instinktive typer adfærd – fx i forhold til at kæmpe, flygte, fryse, spise og have sex. Du kender den også som krybdyrhjernen og reptilhjernen.

 2. At føle (Følehjernen)
  Du bruger følehjernen til alt, hvad der har med følelser, hukommelse, fællesskab og trivsel at gøre. Du kender den også som pattedyrshjernen og det limbiske system.

 3. At tænke (Tænkehjernen)
  Du bruger tænkehjernen til at håndtere alt det rationelle, logiske og strategiske i livet. Du kender den også som menneskehjernen og cortex.

Din underbevidsthed

Du kan, meget forenklet, kalde sansehjernen og følehjernen for din underbevidsthed – eller for de to ubevidste dele af hjernen.

Læs: 3 min. tilbage

Når du oplever angst, skyldes det faktisk, at…

… de ældste dele af hjernen (din underbevidsthed) – prøver at beskytte dig. 

Samtidigt vil du med din tænkehjerne (din menneskehjerne) prøve med logik at forklare, hvorfor du er bange – så du selv kan forstå det. 

Det skal jo give mening, hvorfor du er bange.

Desværre betyder det nu, at de forskellige dele af hjernen begynder at “skændes”.

Du bliver nu; via dine tanker præsenteret for logiske / følelsesmæssige / instinktive forklaringer – som overhovedet ikke passer sammen.

Måske oplever du, at: 

 • Du er angst i sociale sammenhænge?
 • Det er farligt for dig at handle ind?
 • Du ikke kan være alene?
 • Du er bange for at dø?
 • Du ikke kan sove?
 • Osv.

Men hvis du reflekterer rationelt over det, er der egentlig ikke noget at være bange for.

Derfor består en del af din behandling af angst i at forstå hjernen – men heldigvis uden de store teori-lektioner.

Du skal blot lære, hvordan de 3 dele i hjernen taler bedre sammen.

For de 3 hjernehalvdele taler paradoksalt nok ikke samme sprog.

Læs: 2 min. tilbage

Ubehandlet angst dig problemer i nye situationer

Angst er en drilsk størrelse – og den “gemmer sig” ofte bag forkerte logiske forklaringer – serveret til dig igennem tænkehjernens tanker! (som du læste i forrige afsnit)

Når du har angst, vil du desværre ofte opleve, at angsten flytter sig til nye situationer, du bliver angst for.

Årsagen er misforståelser og er her beskrevet – helt forsimplet – hvad der faktisk sker.

Hvis vi nu sætter en situation op, hvor du normalt er helt tryg. Men inde i dig fornemmer din tænkehjerne den lille uro du har i din underbevidsthed.

Din tænkehjerne må derfor finde på en ny forklaring for din angst og lille uro – “der må jo være en mening med, at uroen er der” – er tænkehjernens udgangspunkt.

Helt loyalt giver tænkehjernen dig en ny forklaring. Desværre er forklaringen igen en forkert fortolkning. Resultatet er, at du nu har angst i en ny situation. Sådan spreder angst sig til flere og flere situationer.

Angsten beror sig i virkeligheden på en gammel misforståelse i pattedyrshjernen – men det ved din tænkehjerne ikke noget om.

Så din tænkehjerne fortsætter og fortsætter med at “hjælpe dig” – ved at give “nye” forklaringer. (Hjernen tror den hjælper, men gør det i virkeligheden meget værre.)

Derved er roden til din angst stadig eksisterende!

Resultatet af ubehandlet angst er, at dine livsudfoldelser begrænses mere og mere. Angsten spreder sig simpelthen som mælkebøtter.

Læs: 1 min. tilbage

Oplever du også angst igen og igen?

Du kan sammenligne angst med en mælkebøtte.

Du kan slå den grønne mælkebøtte over med en plæneklipper, give den gift eller hugge roden over med en spade.

Men den kommer altid tilbage, hvis ikke du får fjernet (behandlet) hele roden.

Først når du får hele mælkebøtten op med rod – kommer den aldrig igen.

Får mælkebøtten i stedet lov at stå, vil den sprede sig – med de mange små frø – til mange andre steder i græsset.

Derfor – som tidligere beskrevet – oplever mange, at angsten flytter sig til nye angst-problematikker.

Samtidigt bliver angsten værre og værre over tid. Den slår kraftigere rødder og sætter sig mere og mere fast.

Med andre ord: Du skal gøre noget ved det!

I denne medicinfri angst behandling, starter vi med “roden” til netop dine udfordringer – derfor er det særdeles effektivt.

Når roden er fundet, skal vi have trænet en ny og bedre håndtering af angsten – så dine gamle vaner udviskes.

Det gør vi af én årsag alene – fordi det virker!

Forestil dig en hverdag uden angst… Det er faktisk muligt – også for dig.

Sådan virker vores behandling mod angst

Kørerlærer eksemplet

Har du taget kørekort – så tog du også teorilektioner og lærte om, hvordan du kører bilen. Du lærte teoretisk om skilte, parkering, hastigheder og så meget andet.

For at køre bilen fik du køretimer – og lærte her, at anvende den teori, du blev undervist i – sammen med en kørelærer ved siden af, der fortæller dig hvordan du skal køre samtidigt med du gør det.

Det er samme udfordring, vi mennesker har, når vi går til en terapeut eller psykolog – og taler om, hvad der har været af årsager til, at du har angst.

Gennem samtaler bliver du præsenteret hvordan tingene hænger sammen og du forstår du teorien – og måske giver det hele mening.

Men der sker alligevel ikke nogen forandring.

Du kan stadig ikke køre bilen og bilen tager måske stadig styringen – og du mister kontrollen! (og oplever angsten kommer igen og igen.)

Med andre ord, så kan du ikke selv praktisk handle på alt din nye viden eller navigere dig selv sikkert gennem “trafikken” – altså navigere uden angst i din hverdag.

Forestil dig nu angst.dk som din praktiske kørerlærer – som da du tog kørekort.

Vi træner dig i at køre bilen – og sikrer, at du har den nødvendige teori koblet sammen med praktikken.

Derfor virker denne angstterapi for mange – endda hurtigere end de forventer!

(Giver det mening for dig? – Så kontakt os her.)

Mand med angst krammer sin hund.

Har du en sød og dejlig hund eller kender du måske en? – Så giver “Hundetræning” eksemplet nok mening for dig.

Hundetræner eksemplet

Den del af din hjerne der giver dig ubehagelige følelser, er sammenlignelig med en “hundehjerne” – eller hvilket som helst andet pattedyr (pattedyrshjernen).

Du kan desværre ikke bede din hund hente hjemmeskoene med menneskesprog. Den forstår det ikke.

Så hvordan lærer du en hund at hente dine dejlige varme hjemmesko – en fodkold morgen?

“Jeg træner den”, svarer du nok. Og lige præcis. Træning!

Der skal træning til for at blive angstfri.

Træningen hos angst.dk går blandt andet ud på, at hjernens forskellige områder skal lære at kommunikere bedre sammen.

For vi er skabt med en hjerne, der er udviklet evolutionært over tid. Den del der taler og tænker med sprog (menneskehjernen) – kan ikke tale med sprog direkte til vores pattedyrshjerne.

Derfor virker det ikke, når du med din indre selvsnak siger til din pattedyrshjerne, at der ingen grund er til at være bange. At du bare skal slappe af, tage det med ro, nok skal klare det osv.

Din pattedyrshjerne forstår ikke menneskesprog.

Derfor lærer vi dig at agere “hundetræner” – så du kan få den del af hjernen, der er med til at give dig angst – til at slappe af og være rolig.

Du lærer i vores angst terapi, at tale det sprog din patterdyrshjerne forstår – og sammen træner vi nye neuronspor, som fastholder din nye viden og kompetence.

Dét er en effektiv behandling af angst – der virker!

Det skaber succes!

Skriv til os – så du også kan blive angst-fri.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er angst behandling?

Angst behandling er den behandling du modtager, når angst er gået hen og blevet en lidelse.

Angst.dk bruger en række teknikker, herunder klinisk psykoterapi, mentaltræning og meditation – til at hjælpe dig med at ændre dine tanker, følelser og adfærd, så du kan overvinde din angst.

Læs om angst behandling her.

Hvordan kan man behandle angst?

Der er mange forskellige måder, hvorpå man kan behandle angst.

Nogle mennesker finder psykoterapi, mens andre foretrækker behandlingsformer som afslapningsøvelser eller meditation.

Angst.dk er en kombination af flere behandlingsformer.

Læs mere om angstbehandling her.

Hvorfor er angst behandling vigtigt?

Angst behandling er vigtigt, fordi angst kan have alvorlige konsekvenser for en persons livskvalitet.

Angst kan føre til social isolation, depression og selvmordstanker.

Behandling kan hjælpe klienterne med at håndtere deres angst og dermed forbedre deres livskvalitet.

Læs mere om behandling af angst her.

Hvor lang tid tager en angst behandling?

Der er ingen fast regel for, hvor lang tid en angst behandling tager.

Nogle mennesker kan finde lindring efter et par behandlinger, mens andre kan have brug for langvarig behandling.

Det afhænger af alvorligheden af ​​angsten og den enkeltes behandlingsmål.

Hos angst.dk tager en angst behandling typisk 4-8 uger.

Læs mere om angst og behandling her.

Kan angst gå væk af sig selv?

Angst kan gå væk af sig selv, men det er sjældent.

Samtidigt forværres angst ofte over tid, når den ikke behandles.

Behandling kan hjælpe den angstlidende med at lære at kontrollere deres angst og forhindre, at den bliver værre.

Læs mere om behandling mod angst her.

Hvornår skal man søge professionel hjælp til angst?

Det er normalt at føle sig angst i korte perioder, når man står over for en udfordring eller er i en ubehagelig situation.

Men hvis angst fylder meget i ens hverdag og begrænser ens muligheder for at leve et normalt og tilfredsstillende liv, kan det være en god idé at søge professionel hjælp.

Læs mere om behandling for angst her.

Om denne side:

Anders Nielsen

Skrevet af:

Anders Nielsen

Opdateret:

Læsetid:

[reading-time] min.

Angstbehandling: Lær at slippe angsten → Se Angst.dk

Angst behandling ⭐ | ✓ Unik behandling / Lær at slippe angsten. | ✓ Oplev højere livskvalitet og et liv med kontrol over angsten → Angst.dk